W ramach geologii złożowej wykonujemy:

Powyższe opracowania wykonujemy zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze, Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji, Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów zagospodarowania złóż oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów.

Roboty geologiczne związane z poszukiwaniem złoża kopaliny mogą być realizowane tylko w oparciu o PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH, zatwierdzony przez odpowiedni organ administracji geologicznej.

DOKUMENTACJE GEOLOGICZNĄ ZŁOŻA KOPALINYsporządza się w celu określenia jego granic, zasobów geologicznych, warunków występowania oraz określenia możliwości wydobycia kopaliny ze złoża.

KOSZT powyższych usług zawsze ustalany jest indywidualnie, ponieważ kształtuje go zakres wymaganych badań terenowych i charakter planowanej inwestycji

Kontakt

geologia@gea-geologia.pl

669 256 613

NIP: 9721066407