W ramach geologii inżynierskiej wykonujemy:

Roboty geologiczne planowane dla określenia warunków geologiczno - inżynierskich mogą być realizowane tylko w oparciu o PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH, zatwierdzony przez odpowiedni organ administracji geologicznej.

DOKUMENTACJE GEOLOGICZNO – INŻYNIERSKIEsporządza się w celu określenia warunków geologiczno - inżynierskich na potrzeby:

  1. zagospodarowania przestrzennego;
  2. posadawiania obiektów budowlanych;
  3. podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji lub podziemnego składowania odpadów;
  4. składowania odpadów na powierzchni;
  5. podziemnego składowania dwutlenku węgla,

Powyższe opracowania wykonujemy zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze, Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inżynierskiej.

DOKUMENTACJE GEOLOGICZNO – INŻYNIERSKIE dla posadawiania obiektów budowlanych sporządza się dla obiektów budowlanych trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych drugiej kategorii.

KOSZT powyższych usług zawsze ustalany jest indywidualnie, ponieważ kształtuje go zakres wymaganych badań terenowych i charakter planowanej inwestycji.

Kontakt

geologia@gea-geologia.pl

669 256 613

NIP: 9721066407